write to me on skype!
0888 365 366

Електрически повреди

- Откриваме повреди в електрически инсталации, ел. табла, прекъсвачи, контакти, предпазители и други връзки, които се нуждаят от незабавна смяна. Електрически проблеми в подстанции, КРУ, ОРУ, ЗРУ.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА?

 

Всички електрически инсталации и съоръжения трябва да се наблюдават периодично. Необходимо е да се правят специални замервания само с една цел – сигурност. Единствено тогава проблемните участъци могат да се открият навреме и да няма щети. В щетите се включва и загубата на човешки живот. В тази сфера не могат и не бива да се правят икономии. Всяка една такава грешка води до трагичен резултат.

В случай, че имаме по-голяма влажност на въздуха вследствие на дъждовно време или наличието на водно изпарение в близост до електрически съоръжения, вероятноста от късо съединение се увеличава многократно.

Диагностиката и обследването с професионалната термографска камера FLIR и съпътстващите я други инструменти от този клас по безконтактен и неразрушителен метод, дават много по-ясна представа за фактическото положение на нещата без да се застрашава здравето на инспектиращият и здравето на околните. Преди да се случат тези запалвания (например горящият МОЛ), които виждаме по телевизията и другите видове медии, имаме повишаване на температурата в проблемният участък,   където предстои да се случи инцидент. Ние обаче не може да отидем до този участък, да го пипнем с ръка, вероятно да го доближим на достатъчно разтояние без да пострадаме. Ето точно тогава пускаме термографската камера в действие. Тъй като тя работи на принципа на разлика в температурите, всеки един пиксел от изображението на дисплея и е дигитален термометър който работи на доста голямо разтояние. А това са 7200 пиксела равни на 7200 дигитални термометъра измерващи едновременно. Едно вдигане и настройване на камерата и вече знаем какво имаме на среща. При точна диагностика, решението е много по-лесно, по-правилно и по-безопасно.

Ако имате съмнения относно изправността на вашата ел. инсталация или просто за профилактика, не се колебайте, а се обадете и ние ще си свършим професионално работата. Предложението е наше, а решението ваше!

 

 

Свързани материали: